1. Az X-busz interfész bekötése

Az X-busz interfész biztosítja a bővítők és kezelők csatlakoztatását a központhoz. Az X-busz beköthető számos különböző módon a telepítési követelményektől függően. Az X-busz interfész adatátviteli sebessége: 307 kb.

FIGYELMEZTETÉS: az X-busz egy RS-485 busz 307 kb adatátviteli sebességgel. A teljes teljesítmény csak a hurokban (lásd a Hurok konfigurációt az 1.1 fejezetben) és a vonalban (lásd a Vonal konfigurációt az 1.2 fejezetben) történő vezetékezés esetén érvényesül. (Legjobb jelminőség az elszigetelt szakaszok láncszemének köszönhetően, 1 adó/1 vevő és szimmetrikus lezáró ellenállások mindkét végen).
A teljesítmény csillag vagy multi-drop konfigurációs vezetékezésben (lásd a Csillag és a Multi-drop konfigurációt az 1.3 fejezetben) korlátozott az RS-485 busz specifikációjának nem optimális feltételei miatt. (Csökkent jelminőség a több párhuzamos adó/vevő és a kiegyensúlyozatlan lezáróellenállás miatt.)

ERŐSEN AJÁNLOTT A HUROK KONFIGURÁCIÓ HASZNÁLATA.

Az alábbi táblázat mutatja a maximális X-busz hosszakat kábeltípusok szerint hurok és vonal konfigurációban.

Minden X-busz eszköz 4 csatlakozóval rendelkezik (1A, 1B, 2A, 2B), amelyek X-busz kábelen keresztül csatlakoztathatók. A riasztóközpont bekapcsoláskor észlelési eljárást indít a rendszerhez csatlakoztatott bővítők számának és a csatlakoztatásuk topológiájának meghatározására.

Bővítő bekötése

A legtöbb bővítő további 3A/3B és 4A/4B csatlakozókkal ellátott az elágazó X-busz vezetékekhez. Az elágazó X-busz vezetékezésére vonatkozó utasításokat lásd a 2. fejezetben.

 

1.1 Hurok konfiguráció

FIGYELMEZTETÉS: az SPC42xx/43xx nem támogatja a hurok konfigurációt (csak 1 X-busz port).

FIGYELMEZTETÉS: alapértelmezés szerint minden bővítő/kezelő lezáró jumperrel ellátott. A hurok konfigurációban feltétlenül illeszteni kell ezeket a jumpereket.

A hurok (vagy gyűrűs) kábelezési módszer a legnagyobb biztonságot nyújtja azáltal, hogy hibatűrő kommunikációt biztosít az X-buszon. Minden bővítő és kezelő felügyelt, X-busz hiba vagy szakadás esetén a rendszer tovább működik és minden érzékelőt felügyel. Ez úgy érhető el, hogy a vezérlőn lévő 1A/1B csatlakozókat az első bővítőn vagy kezelőn lévő 2A/2B csatlakozókhoz csatlakoztatják. A bekötés folytatódik az 1A/1B - 2A/2B csatlakozással a következő bővítőn stb. az utolsó bővítőig vagy kezelőig. Az utolsó csatlakozás az utolsó bővítő 1A/1B-je a központ 2A/2B-jéhez. Lásd a vezetékezési konfigurációt az ábrán.

Hurok konfiguráció

 

1.2 Vonal konfiguráció

FIGYELMEZTETÉS: az SPC52xx/53xx/63xx 2 vonalat támogat (2 X-busz port). Az SPC42xx/43xx 1 vonalat támogat (1 X-busz port).

FIGYELMEZTETÉS: alapértelmezés szerint minden bővítő/kezelő lezáró jumperrel ellátott. A vonal konfigurációban feltétlenül illeszteni kell ezeket a jumpereket.

A vonalas (vagy nyílt hurkú) kábelezési módszer magas szintű hibatűrést kínál és bizonyos telepítéseknél kényelmesebb lehet. X-busz hiba vagy szakadás esetén a hibaig minden bővítő és érzékelő továbbra is felügyelet alatt áll.

Ebben a konfigurációban az SPC központ egyetlen X-busz portot (1A/1B vagy 2A/2B) használ a bővítők egy csoportjának támogatására. Lásd a vezetékezési konfigurációt az alábbi ábrán. Az utolsó bővítő nyílt hurkú konfigurációban nincs visszakötve a központhoz és a LED gyorsan villogó fénye alapján azonosítható (kb. 0,2 másodpercenként egy villanás) Mérnöki módban.

Automatikus címzési üzemmódban a bővítő számozása a központhoz legközelebbi bővítőnél kezdődik és a vezérlőtől legtávolabbi csatlakoztatott bővítővel ér véget. Például, ha 6 bővítő csatlakoztatott nyílt hurkú konfigurációban, akkor az X-busz csatlakozáson a legközelebbi bővítő az 1-es, a második legközelebbi bővítő a 2-es stb. és a központtól legtávolabbi a 6-os bővítő.

Alapértelmezés szerint minden bővítő/kezelő lezáró jumperrel ellátott, amely lehetővé teszi a lezárást az összes eszközön. Ez elengedhetetlen a vonal (lánc) konfigurációhoz, mivel a jumper ellenálló lezáróként működik, megszüntetve a visszhangokat a vonalon.

Vonal konfiguráció

 

1.3 Csillag és multi-drop konfiguráció

FIGYELMEZTETÉS: a telepítés megkezdése előtt lásd Példák a helyes bekötésre az 1.3.1 fejezetben, Példák a helytelen bekötésre az 1.3.2 fejezetben és az Árnyékolás az 1.3.3 fejezetben.

A csillag és multi-drop kábelezési módszer lehetővé teszi a meglévő vezetékek felhasználását négyeres kábelekkel kis épületekben (jellemzően házakban), alacsony elektromos zajjal. Ezek a bekötési módszerek az alábbi specifikációkra korlátozódnak.

FIGYELMEZTETÉS: a teljesítmény a csillag vagy a multi-drop konfigurációs vezetékezésben korlátozott az RS-485 busz specifikációjának nem optimális feltételei miatt. (Csökkent jelminőség a párhuzamosan több adó/vevő és aszimmetrikus lezáróellenállás miatt.)

 

Csillag konfiguráció

FIGYELMEZTETÉS: alapértelmezés szerint minden bővítő/kezelő lezáró jumperrel ellátott. Csillag konfigurációban feltétlenül el kell távolítani ezeket a jumpereket.

Csillag konfiguráció jön létre, ha több bővítő vezetéke az SPC központ ugyanazon X-busz portjára van kötve. A központ típusától függően 2 port létezhet (1A/1B és 2A/2B), azonban csak egy portot (1A/1B) kell használni minden bővítőn és kezelőn.

X-busz szakadás esetén egy buszág bővítőivel a kapcsolat megszakad, az összes többi bővítő és érzékelő továbbra is felügyelet alatt áll. A kábel rövidzárlata az összes bővítőt letiltja.

Csillag konfiguráció

Csillag konfiguráció 2

 

Multi-drop konfiguráció

FIGYELMEZTETÉS: alapértelmezés szerint minden bővítő/kezelő lezáró jumperrel ellátott. Multi-drop konfigurációban feltétlenül el kell távolítani ezeket a jumpereket, kivéve az utolsó bővítőt/kezelőt.

A multi-drop konfiguráció annyiban változik, hogy minden bővítő ugyanazt a kommunikációs csatornát használja, amikor a következő bővítőhöz csatlakoztatja és minden bővítő ugyanazt a bemeneti csatornát használja. Lásd a multi-drop konfigurációt a második ábrán.

X-busz szakadás esetén a hibaig minden bővítő és érzékelő továbbra is felügyelet alatt áll. A kábel rövidzárlata az összes bővítőt letiltja.

Multi-drop konfiguráció

Multi-drop konfiguráció 2

 

1.3.1 Példák a helyes bekötésre

Csillag vezetékezés

 

Multi-drop vezetékezés

 

Vegyes vezetékezés

 

1.3.2 Példák a helytelen bekötésre

FIGYELMEZTETÉS: csillag és multi-drop konfiguráció keverése csak akkor megengedett, ha a csillagpont a központ X-busz portján van. Ebben az esetben az összes bővítőt/kezelőt multi-drop konfigurációban kell bekötni anélkül, hogy a kábelezésben bármilyen más csillagpont lenne.

Nem megengedett vezetékezés második csillagponttal

FIGYELMEZTETÉS: ha a csillag és a multi-drop konfiguráció keveréke nincs megfelelően kötve, a csökkent jelminőség a csatlakoztatott eszközök lassú reakcióidejét (például a kezelő működését) vagy akár az eszközökkel való kommunikáció megszakadását is okozhatja. Ha ilyen viselkedést észlelünk, erősen ajánlott hurok VAGY csillag konfigurációjú vezetékezés.

 

1.4 Árnyékolás

Az árnyékoló kapcsokat (SHLD) csak árnyékolt kábeltípusokhoz (például Belden 9829) szabad használni. Ha árnyékolásra van szükség (azaz olyan helyeken, ahol erős az elektromos tér interferenciája), csatlakoztassa a kábel árnyékolását a központ és az összes X-busz hálózati bővítő SHLD termináljaihoz. Ha az árnyékolást a földhöz kell csatlakoztatni, akkor egy kábelt kell csatlakoztatni a központ SHLD kivezetésétől a ház földelő csapjához. NE földelje le az SHLD terminált egyik bővítőn sem!

FIGYELMEZTETÉS csillag és multi-drop vezetékezéshez:
Árnyékolt kábelek használata nem javasolt a kedvezőtlen elektromos jellemzők (nagyobb kapacitás) miatt csillag és multi-drop vezetékezési konfigurációban. Ha azonban árnyékolásra van szükség (azaz olyan helyeken, ahol erős az elektromos tér interferenciája), új kábelezést kell végezni megfelelő vonal vagy hurok konfigurációban, megfelelő vezetéktípus használatával.

 

1.5 Kábel térkép

A bővítők és kezelők azonosítási és számozási sorrendje a bővítők automatikus vagy kézi címzésétől függően eltérő. A kézi és automatikus konfigurációval kapcsolatos információkért lásd a 3. fejezetet.

A kézi címzésű rendszereknél a bővítőknek és a kezelőknek külön számozási sorrendjük van és ezeket a mérnök manuálisan határozza meg, vagyis a bővítők tetszés szerint 01, 02, 03 stb. számmal rendelkeznek.

Ugyanazon számok használatával a kezelők tetszés szerint számozhatók. A kézi konfigurációban a rendszer automatikusan hozzárendeli a zónákat minden bővítőhöz, emiatt a zóna nélküli eszközöket, például 8 kimeneti bővítőt kell utoljára kezelni.

Az automatikus címzéssel rendelkező rendszereknél a bővítők és a kezelők ugyanabba a számozási csoportba tartoznak és a központ hozzárendeli őket. Ez azt jelenti, hogy a bővítők és a kezelők együttesen 01, 02, 03 számmal rendelkeznek abban a sorrendben, ahogy a központ pozíciójához viszonyítva észlelik őket.

 

2. Elágazó bővítő bekötése

Az X-busz interfész 8 kapcsos 1A/1B-4A/4B vezetékezése egy további leágazó bővítő csatlakoztatását teszi lehetővé.

Ha az ágat nem használják, akkor az 1A/1B sorkapcsokat a következő bővítőhöz/kezelőhöz való csatlakozáshoz használják. A 3A/3B és 4A/4B kivezetések ekkor nem használatosak.

A következő modulok elágazó bővítőkábelezési képességgel rendelkeznek (3A/3B és 4A/4B sorkapcsok):

  • 8 bemenet/2 kimenet bővítő
  • 8 kimeneti bővítő
  • Segédtápos bővítő
  • Vezeték nélküli bővítő
  • 2 ajtós bővítő