1.              ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

1.1.        FUNKCIÓLEÍRÁS

A Satel ezen fejlesztése lehetővé teszi azt, hogy bármely forrásból érkező IP alapú szöveges üzenetet a riasztórendszer ethernet kommunikátora (ETHM-1 Plus) értelmezzen és ennek hatására egy zóna bemenetet aktiváljon (lehet az egy fizikailag létező zóna pl. központ alaplapi, vagy egy nem létező ún. „virtuális” zónája pl. a 17. zóna egy Integra 256 Plus-os központon, amihez nem csatoltak zónabővítő modulokat).

Ez egy kiemelkedően hasznos funkció mivel ezzel kvázi bármilyen rendszerrel könnyedén és gyorsan integrálható a Satel Integra rendszer különösebb programozási ismeretek nélkül.

Fontos, hogy az eseményt küldő fél oldaláról legyen lehetőség TCP/IP üzenetek küldésére, erre nem minden gyártó és nem minden termék képes, előzetesen egyeztessen kollégáinkkal, hogy biztos legyen abban, hogy az adott rendszerpárosítás megfelelő működést fog eredményezni.

A RIEL palettáján számos olyan gyártó elérhető, ami képes erre a funkcióra, pl. Sieza kerítésvédelmi rendszer, vagy Hikvision CCTV rendszer

Néhány elméleti példa a használatra:

  • Rendszámolvasó kamera meghatározott rendszám esetén induljon el a belépési késleltetés a riasztórendszerben
  • Kamera vonalátlépés esetén generáljon riasztást a riasztórendszerben
  • Kameraszabotázs esetén a riasztórendszerben generálódjon 24 órás szabotázs riasztás
  • Amennyiben a beléptetőrendszer szerint üres az épület élesedjenek a riasztórendszer partíciói
  • Arcfelismerő rendszer bizonyos arc észlelése esetén generáljon riasztást a riasztórendszerben

A funkcióval elérhető működési határok:

  • Ethernet modulonként 16 darab TCP/IP string üzenet figyelése, zónákra lebontva
  • Az Ethernet modul az Integra kezelői BUS-ra csatlakoztatható, ahol 8 cím érhető el, mi azt ajánljuk, hogy fizikai kezelő mindenképp legyen a kezelői BUS-on, így maximálisan 7 db Ethernet modul csatlakoztatható a rendszerhez, azaz 7*16 jelzés fogadására alkalmas ez a kiépítés maximálisan, tehát 112 zóna lehet a rendszerben, mint „IP zóna”

1.2.        ESZKÖZSZÜKSÉGLET

A fogadó fél a Satel így ilyen tekintetében egy Integra riasztóközpontra van szükség, amin az 1.22-es firmware vagy annál frissebb változat fut.

Elérhető Integra központok:

Illetve a hálózati kommunikáció szempontjából szükséges egy ETHM-1 Plus, amin a 2.10-es firmware, vagy annál frissebb változat van. A küldő fél tekintetében pedig, gyártónkként eltérő eszközök szükségesek, pl. a Hikvision gyártó esetében akár egy IP kamera, akár egy rögzítő is tud TCP/IP alapon szöveges üzeneteket küldeni.

2.              BEÁLLÍTÁSI PÉLDA

Fontos kiemelni, hogy ennél a funkciónál minden beállítás abszolút egyedi, így ez a leírás nem alkalmazható egy-az-egyben bármilyen rendszer felkonfigurálásához, hiszen jelentős eltérések lehetnek a küldő fél beállításainak tekintetében.

A példában egy Hikvision kameráról érkező analitikai riasztás kerül beállításra.

A kamera beállításaiban, az „Esemény” menüponton belül válassza ki a „Riasztási kiszolgáló” fület (régebbi firmware esetén az opció a „Hálózati beállítások” menüpont „Speciális beállítások” részén található), angol nyelv használata esetén, az „Alarm Host” megnevezéssel jelenik meg a funkció.

Itt lehetőség van megadni a riasztóközpont ethernet moduljához tartozó IP címet, az URL-t nem szükséges kitölteni, a protokoll típus HTTP, a port tetszőlegesen változtatható, mind a Hikvision mind a Satel felületén. Az ANR funkció puffereli a riasztásokat egy esetleges hálózat kiesés esetén.

Amennyiben Windows operációs rendszerrel rendelkezik erősen ajánlott a tesztek során a saját számítógépének az adatait is megadni itt, a tűzfalat kikapcsolni, illetve a szükséges port allokációt elvégezni, annak érdekében, hogy Wireshark vagy egyéb segédszoftverrel meggyőződhessen a megfelelő kommunikációról.

A port allokáció parancsa windowsban a következő:

netsh http add urlacl url=http://*:8260/ user=Mindenki

Nagyon fontos, hogy a user=Mindenki résznél a felhasználó az adott környezethez igazodik, tehát pl. angol környezet esetén azt szükséges írni, hogy user=Everyone (a powershellt adminisztrátorként kell futtatni, hogy a parancs működjön), a példában szereplő 8260-as port tetszőlegesen átírható.

A RIEL elkészített egy segédprogramot, mely az alábbi linkről tölthető le. A segédprogrammal megkönnyíthető a kommunikáció megfigyelése, ezért jelen leírásban nem a Wireshark használatát, hanem ezen segédszoftver használatát mutatjuk be.

A port allokációt követően a HTTPListener.exe fájlt kell elindítani és a kívánt portot megadni a szoftverben. Ezzel a szoftver minden ezen portra érkező kommunikációt megfigyel és szövegesen kiír a terminálablakban.

Amennyiben az Access Denied hibaüzenetet kapná, abban az esetben a port allokációt nem hajtotta végre megfelelően.

 

Most tekintsen meg egy kamera által küldött üzenetet, sajnos a Hikvision gyártó teljesen inkonzisztens a szöveges üzeneteinek elküldésében, így típusonként és firmwarenként eltérő lehet az üzenet halmaz, amit fogadni tudunk. Sokkal könnyebb egy olyan gyártóval dolgozni, ahol van lehetőség egyéni szöveges üzenetek megadására.

 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

fejléc, a riasztáskezelés szempontjából indifferens

<ipAddress>

az eszköz IP címe

<protocol>

a használt protokoll

<macAddress>

az eszköz MAC címe

<channelID>

az eszköz csatorna száma, kamera esetén jellemzően 1, de egy rögzítő esetén eltérő értékek szerepelhetnek

<dateTime>

pillanatnyi dátum, idő az esemény bekövetkeztekor

<activePostCount>

életjel, lásd ISAPI leírás, riasztáskezelés szempontjából most indifferens

<eventType>

esemény típus, a részletes leírást lásd ISAPI leírás

<eventState>

az esemény pillanatnyi állapota

<eventDescription>

az esemény szöveges leírása

<channelName>

csatorna neve (OSD név)

<serialNumber>

eszköz sorozatszáma

<eventPush>

esemény összegzés, tartalmaz minden lényegi információt az eseménnyel kapcsolatosan


Miután egyértelművé vált, hogy a kommunikáció megfelelő, a DloadX programozói szoftvert megnyitva az ETHM-1 Plus modul beállításai között megtaláljuk az „IP zóna” fület. Itt meg tudjuk adni, hogy melyik porton keresztül fogadja a rendszer az üzeneteket.

A „Zóna sz.” oszlopban meghatározható, hogy az üzenet mely zónát triggerelje, pl. ha a beírt szám 1, akkor az első zónát sérti meg az üzenet, ha 256, akkor a 256-os zónát triggereli.

A „Phrase” oszlopban a küldő oldalról érkező, fogadni kívánt szöveges üzenetet szükséges megadni, annak érdekében, hogy az egyes kamerákról érkező üzenetek megkülönböztethetők legyenek érdemes olyan szövegrészletet választani, ami tartalmazza a riasztást és a kamera egyedi azonosítóját is. Pl. itt a lenti példában látható shelteralarm, mint riasztási típus és az azt követő kamera cikkszám és sorozatszám, amit az <eventPush> részből másoltunk át.

A „Vissza” oszlopban elhelyezett „X” hatására a zóna automatikusan nyugalomba visszaáll a „Visszatérési idő” oszlopban meghatározott idő letelte után. Ellenkező esetben, ha ez  a két oszlop üres, akkor az első üzenet megsérti a zónát, majd egy újbóli, második nyugalomba helyezi.

A megfelelő beállításokat követően az analitikai riasztást által átadott szöveg fogadása után a zóna is működésbe lép, ezt a DloadX szoftverben található diagnosztikai funkciókkal könnyedén ellenőrizheti: